ข่าวสารประกาศของโรงเรียน

เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962  E-mail: ph.schoolspk@gmail.com

แจ้งหยุดเรียน วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีฯ และเปิดเรียนวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นปกติ

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนป้วยฮั้ว

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนป้วยฮั้ว

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน

แจ้งหยุดเรียนวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
เนื่องในวันวิสาขบูชา
และเปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตามปกติ

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนป้วยฮั้ว

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธมยศึกษาปีที่ 1 - 6 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนป้วยฮั้ว

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

โรงเรียนป้วยฮั้ว  เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962  E-mail: ph.schoolspk@gmail.com
© Copyright 2024  - All Rights Reserved