ข่าวสารประกาศของโรงเรียน

เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962 แฟ็กซ์: 02-3951091

แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 12-14 ส.ค. 66 เปิดเรียนวันอังคารที่ 15 ส.ค 66 เรียนปกติ

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

แจ้งหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 28-31ก.ค. ถึง 2 ส.ค 66 เปิดเรียน วันที่ 3 ส.ค. 66

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

แจ้งหยุดเรียนชดเชย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 12-14 ส.ค. 66 เปิดเรียนวันอังคารที่ 15 ส.ค 66 เรียนปกติ

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

แจ้งหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 28-31ก.ค. ถึง 2 ส.ค 66 เปิดเรียน วันที่ 3 ส.ค. 66

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

แจ้งหยุดเรียนชดเชย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

โรงเรียนป้วยฮั้ว  เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962 แฟ็กซ์: 02-3951091
© Copyright 2023  - All Rights Reserved