โรงเรียนป้วยฮั้วรับสมัครครู
ภาษาอังกฤษประถม 1 อัตรา / ภาษาอังกฤษมัธยม 1 อัตรา / แนะแนว 1 อัตรา สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ธุรการ

ข่าวสารและประกาศ

News & Events

1 มิถุนายน 2566

แจ้งหยุดเรียนชดเชย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

10 มกราคม 2566

แจ้งการจัดกิจกรรมวันเด็ก/กีฬาสี และแจ้งการหยุดเรียนวันครูแห่งชาติ และวันตรุษจีน

2 ธันวาคม 2565

แจ้งวันหยุดเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2565

12 กันยายน 2565

แจ้งกำหนดการสอบ และการปิด เปิดเรียน และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 2565

12 กันยายน 2565

แจ้งจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และแจ้งหยุดเรียน เปิดเรียนปกติวันที่ 1 ส.ค.65

1 มิถุนายน 2565

แจ้งหยุดเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

11 มีนาคม 2565

แจ้งเลื่อนวัน-เวลา มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ เป็นวันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

19 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนป้วยฮั้ว สมุทรปราการ เลื่อนเปิดภาคเรียน จากวันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็น 14 มิ.ย. 64

19 เมษายน 2564

งดการเรียนภาคฤดูร้อน -30 เม.ย.64 และแจ้งจำหน่ายหนังสือเรียน วันที่ 1, 2 เม.ย.64

9 เมษายน 2564

แจ้งหยุดเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 10-23 เม.ย.64 และเปิดสอนภาคฤดูร้อนวันที่ 24-30 เม.ย.64

9 กุมภาพันธ์ 2564

เทศกาลตรุษจีนแจ้งหยุดเรียนวันที่ 11-14 ก.พ. 64 เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 15 ก.พ.64

2 มกราคม 2564

แจ้งการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุผลพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 ม.ค. 64

22 ธันวาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุผลพิเศษ

9 ธันวามคม 2563

เนื่องด้วยวันที่ 10 ธ.ค 63 เป็นวันรัฐธรรมนูญ ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้เป็นวันหยุด

5 พฤศจิกายน 2563

แจ้งเลื่อนการสอบตามรายละเอียดแนบ ในระดับประถม มัธยม ตามหนังสือเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63

23 ตุลาคม 2563

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 การปิด–เปิดภาคเรียน และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

1 กันยายน 2563

แจ้งหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันที่ 4-7 ก.ย. 63 รวม 4 วัน เปิดเรียนวันอังคาร์ที่ 8 ก.ย. 63

13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนป้วยฮั้วแจ้งเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563

7 สิงหาคม 2563

แจ้งพิธีเฉลิมพระเกียรติฯอังคาร์ที่11สค.63และแจ้งหยุดเรียน 12สค.63เปิดเรียนตามปกติ13สค.63

22 กรกฎาคม 2563

แจ้งการจัดพิธีฯ วันที่24กค.63 และแจ้งหยุดเรียนวันที่25-28กค.63วันที่29กค.63เปิดเรียนตามปกติ

13 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 18 และ19 กรกฏาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน

7 กรกฎาคม 2563

กำหนดเปิดสอนพิเศษภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่เดือนก.ค.63-ต.ค.63 เริ่มเรียนวันที่ 13 ก.ค.63

29 มิถุนายน 2563

แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ี 8 ก.ค.63 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา อ่านต่อ.. fb

25 มิถุนายน 2563

ขอแจ้งการเปิดเรียนการจัดวันเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง และนักเรียน อ่านต่อ.. fb

18 พฤษภาคม 2563

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนป้วยฮั้ว นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook

9 เมษายน 2563

โรงเรียนป้วยฮั้ว แจ้งเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

22 มีนาคม 2563

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จากสถานการณ์ไวรัสโควิด19

3 มีนาคม 2563

แจ้งกำหนดการมอบตัว จำหน่ายหนังสือ ชุดนักเรียน และกระเป๋า

3 มีนาคม 2563

ประกาศ แจ้งยกเลิกกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน สอบ และรับประกาศนียบัตร

14 มกราคม 2563

แจ้งหยุดเรียนเนื่องในวันครู 16 มค.63 และวันตรุษจีน 24-27 มค.63

26 ธันวาคม 2562

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 แจ้งหยุดเรียน เปิดเรียนตามปกติ 2 ม.ค.63

4 ธันวาคม 2562

แจ้งหยุดวันที่ ๕ ธ.ค. 62เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และหยุดวันที่ 10 ธ.ค.62 วันรัฐธรรมนูญ

7 พฤศจิกายน 2562

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

14 สิงหาคม 2562

แจ้งหยุดเรียนวันสารทจีน วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62 และวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 62 เปิดเรียนตามปกติ

6 สิงหาคม 2562

การจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และแจ้งการหยุดเรียน

23 กรกฏาคม 2562

การจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในวันศุกร์ที่ 26ก.ค.62 และแจ้งหยุดเรียน วันที่ 27-29ก.ค.62

10 กรกฏาคม 2562

แจ้งหยุดเรียนวันที่ 15-17 ก.ค. 62 วันที่ 18 ก.ค. 62 เปิดเรียนตามปกติ

1 กรกฏาคม 2562

หยุดเรียน วันที่ 2-7 ก.ค. 62 เพื่องป้องกันการติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก เปิดเรียนวันที่ 8 ก.ค. 62

31 พฤษภาคม 2562

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จึงขอแจ้งหยุด 1 วัน ในวันจันทร์ และเปิดเรียนในวันที่ 4 มิ.ย. 62

5 พฤษภาคม 2562

แจ้งหยุดเรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา หยุดวันที่ 20 พ.ค.62 เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 21 พ.ค.62

5 พฤษภาคม 2562

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค.62

30 มกราคม 2562

แจ้งหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 4-6 ก.พ.62 เปิดเรียน วันที่ 7 ก.พ.62

30 มกราคม 2562

แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากสถานกรณ์ฝุ่นละออง ตั้งแต่วันที่ วันที่ 30 ม.ค. 62 ถึง 1 ก.พ. 62 นักเรียน ป.6 และ ม.3 สอบ O-NET ตามกำหนดเดิม

26 ธันวาคม 2561

18 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 และแจ้งหยุดเรียน 29-31 ธ.ค. 61-วันที่ 1 ม.ค. 62 วันที่ 2 ม.ค. 62 เปิดเรียนตามปกติ

3 ธันวาคม 2561

แจ้งหยุดเรียน วันที่ 5 ธ.ค. 61 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 6 ธ.ค. เปิดเรียน วันที่ 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 11 ธ.ค.61 เปิดเรียนตามปกติ

1 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 เพื่อทราบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ

17 กันยายน 2561

เนื่องจากโรงเรียนไม่มีน้ำบริโภค จึงแจ้งหยุดเรียน ในวันอังคารที่18 กันยายน และเปิดเรียนในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

12 กันยายน 2561

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียน การปิดภาคเรียนที่ 1/2561 การเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และการชำระเงิน

12 สิงหาคม 2561

เชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมวันแม่(ระดับอนุบาล) และแจ้งหยุดเรียน

26 กรกฏาคม 2561

วันที่ 26 ก.ค. 61 พิธีทางศาสนา และถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 27-30 ก.ค. 61 หยุดเรียนรวม 4 วัน วันที่ 31 ก.ค. 61 เปิดเรียนตามปกติ

30 พฤษภาคม 2561

เนื่องด้วยวันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เป็นวันสำคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา" โรงเรียนหยุดเรียน 1 วัน วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เปิดเรียนตามปกติ

31 พฤษภาคม 2561

สมัครเรียนพร้อมชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนป้วยฮั้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 (รับจำนวนจำกัด)

27 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เพื่อทราบหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

20 พฤษภาคม 25 61

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง เพื่อทราบหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ กฏระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

1 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค 61 วันวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 61 ตรงกับวันฉลองเทศกาลง่วนเซียววันจันทร์ที่ 5 มี.ค. 61 เปิดเรียนตามปกติ

15 กุมภาพันธ์ 2561

เนื่องในวันเทศกาลตรุษจีน วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งหยุดเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดเรียนตามปกติ

12 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับประถม มัธยม วันที่ 18 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับอนุบาล 1 - 3

16 มกราคม 2561

นักเรียนระดับชั้น อ.1-3 และ ป.1-ม.3 หยุดเรียน วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เนื่องในวันครู วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เปิดเรียนตามปกติ

1 มกราคม 2560

ปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ขอแจ้งการหยุดเรียน วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 เปิดเรียนตามปกติ

10 ธันวาคม 2560

เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ทางโรงเรียนขอแจ้งการหยุดเรียน วันที่ 9-11 ธ.ค. 60 หยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน วันที่ 12 ธ.ค. 60 เปิดเรียนตามปกติ

5 ธันวาคม 2560

แจ้งหยุดเรียน เนื่องด้วยอังคารที่ 5 ธ.ค. 60 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 วันที่ 6 ธ.ค. 60 เปิดเรียนตามปกติ