ข่าวสารประกาศของโรงเรียน

เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962  E-mail: ph.schoolspk@gmail.com

แจ้งหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 67 (หยุดชดเชย) เนื่องจากวันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ก.พ.67 เปิดเรียนปกติวันอังคาร์ที่ 17 ก.พ. 67

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

เแจ้งหยุดเรียนวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 67 เพื่อใช้สถานที่จัดพิธีทำการวางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 67

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

เนื่องด้วยวันที่ 10 ก.พ. 67 เป็นวันตรุษจีน แจ้งหยุดเรียนวันที่ 9-12 ก.พ. 67 เปิดเรียนวันที่ 13 ก.พ. 67 เป็นปกติ

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

แจ้งหยุดเรียนเนื่องในวันครู วันอังคารที่ 16 ม.ค. 67 เปิดเรียนวันที่ 17 ม.ค. 67 เป็นปกติ

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

แจ้งหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 ธ.ค. 66 ถึง วันที่ 1 ม.ค. 67 เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค. 67 เป็นปกติ

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

แจ้งหยุดเรียนเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ หยุดชดเชยวันที่ 11 ธ.ค. 66 และเปิดเรียนวันอังคาร์ที่ 12 ธ.ค. 66 เป็นปกติ

โรงเรียนป้วยฮั้วได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน 

โรงเรียนป้วยฮั้ว  เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962  E-mail: ph.schoolspk@gmail.com
© Copyright 2023  - All Rights Reserved