คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนป้วยฮั้ว  

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนป้วยฮั้ว

คณะผู้บริหารโรงเรียนป้วยฮั้ว

โรงเรียนป้วยฮั้ว  เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962  E-mail: ph.schoolspk@gmail.com
© Copyright 2024  - All Rights Reserved