ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2560-2565

กิจกรรมที่ 89

English Contest Day ระดับประถม มัธยม 2565

กิจกรรมที่ 88

English Contest Day ระดับอนุบาล 2565

กิจกรรมที่ 87

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ปี 2565

กิจกรรมที่ 86

กิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม มัธยม ปี 2565

กิจกรรมที่ 85

กิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล ปี 2565

กิจกรรมที่ 84

วันสถาปนาลูกเสือ 2565

กิจกรรมที่ 83

กีฬาสีสัมพันธ์ระดับอนุบาล 2564

กิจกรรมที่ 82

กีฬาสีสัมพันธ์ระดับประถม มัธยม 2564

กิจกรรมที่ 81

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับประถมศึกษา 2564

กิจกรรมที่ 80

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

กิจกรรมที่ 79

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ปี 2563

กิจกรรมที่ 78

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 2563

กิจกรรมที่ 77

งานง่วนเซียว ชุดที่2 ปี 2563

กิจกรรมที่ 76

งานง่วนเซียว ชุดที่1 ปี 2563

กิจกรรมที่ 75

กิจกรรมตรุษจีนประถม 2563

กิจกรรมที่ 74

กิจกรรมตรุษจีนอนุบาล 2563

กิจกรรมที่ 73

บรรยากาศงานปีใหม่ 2563 ในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 72

ร่วมแข่งขันชิงถ้วยสว่าบริบูรณ์ พัทยา

กิจกรรมที่ 71

ร้องเล่น เต้นรำ

กิจกรรมที่ 70

ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล

กิจกรรมที่ 69

ประชุมผู้ปกครอง ประถม มัธยม

กิจกรรมที่ 68

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมที่ 67

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมที่ 66

English Contest Day 2019 ระดับประถม

กิจกรรมที่ 65

English Contest Day 2019 ระดับอนุบาล

กิจกรรมที่ 64

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับประถม

กิจกรรมที่ 63

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับอนุบาล

กิจกรรมที่ 62

การแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ ๑๒ ปี 2562

กิจกรรมที่ 61

กิจกรรมวันพ่อ 2562

กิจกรรมที่ 60

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2562

กิจกรรมที่ 59

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562

กิจกรรมที่ 58

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมที่ 57

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอนุบาล

กิจกรรมที่ 56

กิจกรรมวันเม่

กิจกรรมที่ 55

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3

กิจกรรมที่ 54

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับปฐมวัย

กิจกรรมที่ 53

เทศกาลง่วนเซียว ชุดที่ 2

กิจกรรมที่ 52

เทศกาลง่วนเซียว ชุดที่ 1

กิจกรรมที่ 51

วันตรุษจีน

กิจกรรมที่ 50

กีฬาสีชุดที่ 2

กิจกรรมที่ 49

กีฬาสี ชุดที่ 1

กิจกรรมที่ 48

การแข่งขันชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์วิทยา

กิจกรรมที่ 47

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมที่ 46

การอยู่ค่ายพักแรมนักเรียนระดับชั้นมัธยม

กิจกรรมที่ 45

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถม ถึง มัธยม

กิจกรรมที่ 44

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมที่ 43

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามาญ ระดับชั้น ป.4

กิจกรรมที่ 42

English Contest Day

กิจกรรมที่ 41

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ประจำปี 2561

กิจกรรมที่ 40

ทำบุญโรงเรียน

กิจกรรมที่ 39

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 38

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมที่ 37

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมที่ 36

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมที่ 35

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมที่ 34

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมที่ 33

พิธีไหว้ครู ระดับประถม - มัธยม 61

กิจกรรมที่ 32

พิธีไหว้ครู ระดับอนุบาล 61

กิจกรรมที่ 31

คัดกรองโรคมือ เท้า ปาก เปือย

กิจกรรมที่ 30

ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล1-3

กิจกรรมที่ 29

ประชุมผู้ปกครอง ประถม1 และมัธยม1

กิจกรรมที่ 28

เทศกาลง่วนเซียว 2018

กิจกรรมที่ 27

วันตรุษจีน 2018

กิจกรรมที่ 26

การแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคตะวันออก

กิจกรรมที่ 25

ทัศนศึกษาอนุบาล 3

กิจกรรมที่ 24

ทัศนศึกษาอนุบาล 2

กิจกรรมที่ 23

ทัศนศึกษาอนุบาล 1

กิจกรรมที่ 22

ทัศนศึกษา ม.1-3

กิจกรรมที่ 21

ทัศนศึกษา ป.5-6

กิจกรรมที่ 20

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 19

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ม.1-3

กิจกรรมที่ 18

กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ

กิจกรรมที่ 17

เข้าค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์

กิจกรรมที่ 16

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมที่ 15

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมที่ 14

ครูชุดไทย จิตรลดา

กิจกรรมที่ 13

English Contest Day วันที่14 ก.ย.60

กิจกรรมที่ 12

ทำบุญโรงเรียน วันที่ 1 ก.ย.60

กิจกรรมที่ 11

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 10

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมที่ 9

กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า

กิจกรรมที่ 8

ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

กิจกรรมที่ 7

กิจกรรมตักบาตร

กิจกรรมที่ 6

แห่เทียนทำบุญวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมที่5

กิจกรรมสวนสนาม

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ


กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมที่ 2

ประชุมผู้ปกครอง อ.1.2.3

กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครอง ป.1 / ม. 1.2.3