โรงเรียนป้วยฮั้ว
รับสมัครครู

                                       
   - วิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ 1 อัตรา
   - คณิตศาสตร์ 2 อัตรา
   - ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
   สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ธุรการ