โรงเรียนป้วยฮั้ว

เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962
E-mail: ph.schoolspk@gmail.com

PH
PH
คำขวัญ

มิตรภาพดี สามัคคีเลิศ ขยันหมั่นเพียร สร้างสรรค์สิ่งใหม่

PH
ประตูหน้าโรงเรียน
PH
อาคารเรียน
PH